HOME       Introductie  |  Onze Diensten  |  Contact  |  Meer Informatie  |  Vacatures
 

Fill Schoonmaakdiensten bv

Eenmalige schoonmaak

Wanneer u uw pand, geheel of gedeeltelijk, eenmalig wilt laten schoonmaken kunnen wij dit voor u verzorgen. In overleg met u wordt er bepaald wat er allemaal schoongemaakt gaat worden en op welke dagen er schoongemaakt kan worden. Daarna gaan wij voor u aan de slag.

Reguliere schoonmaak

Wanneer u uw pand geheel of gedeeltelijk wilt laten schoonmaken voor een lange termijn, dan kunt u bij ons een schoonmaak contract afsluiten. De eerste drie maanden van het schoonmaakcontract wordt er op nacalculatie gewerkt, zodat wij in overleg met u een goed schoonmaakprogramma kunnen samenstellen voor het gehele jaar. Wij zullen op vaste namiddagen en of avonden schoonmaken die in overleg met u worden vastgesteld.

Opleveringsschoonmaak

Wanneer wij voor u gaan schoonmaken voeren wij een eenmalige grote schoonmaak uit, zodat wij daarna met het definitieve schoonmaakprogramma bij u kunnen beginnen.

Halfjaarlijkse schoonmaak

Wij nemen twee keer per jaar contact met u op voor een grote schoonmaak. Dan wordt er aan u gevraagd of er nog extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De volgende werkzaamheden vallen o.a. onder de halfjaarlijkse schoonmaak; het reinigen van de koelkast, het opruimen van rommelhoekjes, het uitruimen van keukenkastjes, etc. Deze extra werkzaamheden zullen in overleg met u worden uitgevoerd.

Coördinatie

Het contact met uw bedrijf of dienst zal onderhouden worden met een door u aan te wijzen co?rdinator schoonmaakwerkzaamheden. Dit vergemakkelijkt de communicatie en voorkomt verwarring en miscommunicatie.

Logboek

Door Fill Schoonmaakdiensten B.V. zal een logboek gehanteerd worden waarin per dag aangegeven wordt wat er schoongemaakt moet worden. Eventuele bijzonderheden en wensen van uw zijde als ook van de zijde van Fill Schoonmaakdiensten B.V. kunnen hierin vermeld worden. De plaats van het logboek wordt in overleg met uw coördinator bepaald.

Personeel

Het personeel dat bij u tewerkgesteld zal worden zal in het bezit zijn van een legitimatiebewijs. Bij aanstelling zullen speciale eisen worden gesteld voor wat betreft de betrouwbaarheid. Het personeel dat bij u te werk gesteld zal worden, zal desgewenst werken in onze bedrijfskleding.

Calamiteiten

Voor calamiteiten (zoals brand, roetschade enz.) en het verzorgen van oproepkrachten zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Terug