HOME       Introductie  |  Onze Diensten  |  Contact  |  Meer Informatie  |  Vacatures
 

Wat is HACCP?

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het is een kwaliteitssysteem voor het beheersen van de voedselveiligheid. HACCP is verplicht geworden sinds 14 december 1995 voor de gehele levensmiddelensector. De volgende groepen van bedrijven die aan de nieuwe wetgeving moeten voldoen:

- Levensmiddelenindustrie
- Instellingen zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, gevangenissen
- Horeca: restaurants, cafés, cafetaria's, snackbars, feestzalen e.d.
- Ambachtelijke levensmiddelensector: slagers,groenteboeren,kaasspeciaalzaken e.d.
- Supermarkten
- Distributiebedrijven die levensmiddelen transporteren
- Op- en overslag bedrijven voor levensmiddelen
- Sportkantines, tankstations en andere bedrijven waar voedsel wordt verkocht

Hygiëne-code

Een hygiëne-code is een hulpmiddel om HACCP in te voeren. Voor een bepaalde bedrijfstak is gekeken welke risico's men kan verwachten. Hiervoor zijn een aantal deskundigen uit een branche bijeengekomen. Dit resulteert in een lijst van voorkomende kritische punten binnen een bedrijfstak. En een overzicht van te nemen maatregelen. Door de code te gebruiken, wordt er meteen een goede aanzet gegeven voor het invoeren van HACCP.

HACCP en Fill Schoonmaakdiensten BV

Het verkopen van schoonmaakmiddelen alleen is niet genoeg. Naast het verkopen van een reinigingssysteem bieden wij in samenwerking met onze leveranciers onze deskundigheid aan. Denkt u hierbij aan het geven van vakkundige adviezen welke vergezeld kunnen gaan met reinigingsschema's op maat. Voor alle adviezen en ondersteuning op het gebied van de hygiëne norm HACCP bent u bij ons aan het juiste adres. Bij bieden onze klanten een compleet systeem voor een passende integreren van HACCP binnen het bedrijf. Een compleet boekwerk met instructies, logboeken en aanverwante artikelen geven u de mogelijkheid om tegen zo gering mogelijke inspanning u bedrijfsvoering geheel volgens deze wettelijk verplichtte norm in te richten.

Terug